Aktualne oferty pracy

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

MECHANIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oddział Chojnice       Ogólny zakres zadań:
-   
Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń oraz ich konserwacja
-    Diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych
-    Utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym
 
             Wymagania:
-   
Wykształcenie średnie lub zawodowe kierunkowe (elektryka, elektromechanika, mechatronika, ochrona środowiska)
-    Doświadczenie w Dziale Utrzymania Ruchu - mile widziane


AUTOMATYK
Ogólny zakres zadań:
-   
Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń
-    Naprawa i modernizacja automatyki systemów sterowania w instalacjach technologicznych i pomocniczych.

Wymagania:
-   
Wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie techniczne
-    Podstawowa wiedza z zakresu budowy maszyn i systemów sterowania
-    Doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu, a w szczególności w diagnozowaniu maszyn i urządzeń opartych na sterownikach PLC (Mitsubishi, Siemens
-    Umiejętność czytania i analizowania schematów elektrycznych

PAKOWACZ
 z obsługą  wózka widłowego

 Ogólny zakres zadań:
-   
Pakowanie produktów w kartony zbiorcze; układanie kartonów zbiorczych na paletach, regałach
-    Obsługa maszyn i urządzeń znajdujących się na dziale
-    Mycie i dezynfekcja maszyn, urządzeń i pomieszczeń w obrębie stanowiska

Wymagania:
-   
Wykształcenie średnie lub zawodowe
-    Uprawnienia na wózki widłowe


Oferujemy :
-   
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
-    Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
-    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji
-   
Atrakcyjne benefity: fundusz świadczeń socjalnych, programy pracownicze,  dofinansowanie do nauki języków obcych, do studiów


 Chcesz być częścią naszego zespołu?
Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail rekrutacja@spomlek.pl (w tytule prosimy wpisać: nazwę stanowiska), lub osobiście w siedzibie Oddziału ul. Igielska 9, Chojnice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji"
Jeśli CV jest ze zdjęciem prosimy o wyrażenie zgody na jego przetwarzanie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek".
W przeciwnym razie prosimy o usunięcie zdjęcia z CV.
Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek informuje, że treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie www.spomlek.pl w zakładce kariera-jak aplikować
 

 

MECHANIK / ELEKTROMECHANIK
Miejsce pracy: Radzyń Podlaskijeżeli cenisz sobie:

-    stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
-    ciekawą pracę w nowoczesnej organizacji
-    możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
-    atrakcyjne benefity: fundusz świadczeń socjalnych, programy pracownicze, dofinansowania do nauki języków obcych, do studiów itp.
a ponadto posiadasz doświadczenie w obszarze:
-    wykonywania napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych
-    diagnozowania usterek i wdrażania działań zapobiegawczych
-    konserwacji, naprawie i modernizacji układów sterowania procesów produkcyjnych

Zgłoś się do udziału w rekrutacji!
Dołącz do naszego zespołu!

Prześlij CV w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: MECHANIK), lub osobiście ul. Kleeberga12, 21-300 Radzyń Podlaski pokój nr 11.

Prosimy również o dopisanie w CV następującej treści:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek  moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Kleeberga 12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.
 

 

 

Poszukujemy Kandydatów na stanowisko
AUTOMATYK
Miejsce pracy: ParczewWymagania:
•    Wykształcenie kierunkowe wyższe
•    Podstawowa wiedza z zakresu budowy maszyn i systemów sterowania
•    Doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu
•    Umiejętność czytania i analizowania schematów elektrycznych
•    Gotowość do pracy zmianowej
Podstawowe obowiązki:
•    Prace w zakresie usuwania awarii oraz modernizacji systemów sterowania procesów produkcyjnych
•    Diagnostyka i usprawnianie maszyn
•    Analiza raportów z awarii
•    Kontrola elementów bezpieczeństwa
Oferujemy:
•    stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•    możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
•    ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji
•    atrakcyjne benefity: fundusz świadczeń socjalnych, programy pracownicze, dofinansowania do nauki języków obcych, do studiów.

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: AUTOMATYK), lub osobiście w Oddziale w Parczewie ul. Strażacka 15.

 

Poszukujemy Kandydatów na stanowisko
MECHANIK
Miejsce pracy: ParczewWymagania:
-    Wykształcenie średnie techniczne – kierunkowe (elektryka, elektronika,  elektromechanika, mechatronika i pokrewne).
-    Doświadczenie w dziale Utrzymaniu Ruchu – mile widziane.
Ogólny zakres obowiązków:
-    Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych.
-    Utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym.
-    Diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych.
-    Konserwacja, naprawa i modernizacja układów sterowania procesów produkcyjnych.
-    Praca w systemie zmianowym.

Oferujemy:

-    stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
-    możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
-    ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji
-    atrakcyjne benefity: fundusz świadczeń socjalnych, programy pracownicze, dofinansowania do nauki języków obcych, do studiów.

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: MECHANIK), lub osobiście w Oddziale w Parczewie ul. Strażacka 15.

 


Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@spomlek.pl w tytule prosimy wpisać: pracownik produkcji
lub osobiście w SM Spomlek ul. Kleeberga 12, pokój nr 11.

Prosimy również o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek  moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Kleeberga 12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

                                                         

 

 

 

 


Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK
producent marki Serenada, Skarby Serowara i Old Poland
poszukuje Kandydata na stanowisko
Brygadzista elektryków
Miejsce pracy: Chojnice, woj. pomorskie


 


Wymagania:
-    Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
-    Doświadczenie  – mile widziane
-    Świadectwa kwalifikacyjne w zakresie DOZORU i EKSPLOATACJI

Ogólny zakres obowiązków:
-    Nadzór w zakresie napraw i modernizacji urządzeń
-    Nadzorowanie pracy podległych pracowników
-    Podejmowanie działań w sprawie bieżącej obsługi i remontów urządzeń
-    Prowadzenie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

-    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
-    Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
-    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV ) w formie elektronicznej na adres: ewa.gubernat@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: brygadzista elektryków), lub osobiście w Oddziale w Chojnicach ul. Igielska 9 (dział kadr).
 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli CV jest ze zdjęciem poprosimy o wyrażenie zgody na jego przetwarzanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek.
W przeciwnym razie prosimy o usunięcie zdjęcia z CV.

Administratorem danych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim ul. Kleeberga 12, tel. (83) 352 11 500, e-mail: spomlek@spomlek.pl
Informujemy, że odbiorcami danych będą jedynie osoby upoważnione w celu przeprowadzania rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 221§ 1 Kodeksu Pracy. 
W każdej chwili można odwołać wyrażoną zgodę poprzez wysłanie maila (rekrutacja@spomlek.pl) lub złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Każda osoba, której dotyczą dane posiada następujące prawa:
    prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania,
    prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
    prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w wypadku wyrażenia zgody na zachowanie danych celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji), prawo dostępu do danych,
    prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
    prawo do informacji udzielanych na wniosek, prawo „do bycia zapomnianym”.

Jeżeli chce Pan/Pani złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w CV, prosimy o bezpośredni kontakt.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych i ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.