About the cooperative

WE ARE PASSIONATE CHEESE MAKERS

OUT OF PASSION FOR CHEESE...

Spomlek Dairy Cooperative in Radzyń Podlaski is one of the largest cheese manufacturers in Poland. Our high-quality cheeses are made out of passion and for years have been gaining recognition of consumers all over the world. Not only do we respond to consumers’ needs but also create them.

We specialise in the manufacture of cheese, artisan long-aged cheeses being our primary speciality. Tomorrow’s production methods based on decades of industry experience enables us to design and manufacture pioneer products, such as Radamer, Poland-first cheese with eyes, or long-aged Bursztyn that leads the Polish premium cheese segment. 

Our products are made of high-quality raw material from best Polish farmsteads. That is why they win the hearts and please the palates of even the most discerning cheese enthusiasts. We believe that our life quality is determined by what we have in our diet. Spomlek products accompany our consumers every day: late morning snack on the first day at school, lunch in a dream job, or a family dinner – we do believe that our products can also help make such moments one and only. 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEJ MLECZARNI SPOMLEK

Edward Bajko
Prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Edward Bajko od ponad 30 lat związany ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek. Przeszedł w niej wszystkie szczeble zarządzania: od kierownika zmiany, przez kierownika działu produkcji, głównego mechanika – szefa działu technicznego. Następnie przez 20 lat sprawował funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego m.in. za produkcję, inwestycje i dział techniczny. W 2008 roku, decyzją członków spółdzielni, został wybrany na stanowisko Prezesa. Od tej pory z powodzeniem rozwija firmę poprzez rozwój organiczny i konsolidacje.  Firma przez ostatnie 10 lat zarządzania przez Edwarda Bajko przejęła na prawach spółdzielczych dwie mleczarnie, trzykrotnie zwiększyła przychody, zbudowała silne marki serów żółtych: Serenada i Skarby Serowara. Uczyniło to Spomlek jednym z największych i najsilniejszych graczy na polskim rynku mleczarskim oraz zdecydowanego lidera w kategorii producentów serów długo dojrzewających.

Prywatnie Edward Bajko pasjonuje się żeglarstwem oraz budową jachtów. Najwięcej emocji dostarcza mu samotne żeglowanie przy silnym wietrze na samodzielnie zbudowanej małej łódce. Poza tym swój wolny czas poświęca na zwiedzanie świata oraz słuchanie utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Ivo Pogorelicia.

 

Paweł Gaca
Wiceprezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

W Zarządzie SM SPOMLEK od listopada 2008 r., odpowiada m.in. za finanse i budowanie strategii firmy.

Kilkunastoletnie doświadczenie w inwestycjach na rynku finansowym łączy z bogatą praktyką w zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Pracował m.in. w firmach Sygnity (dawniej ComputerLand) i Comarch.

Wcześniej przez kilka lat realizował swoją pasję naukową – najpierw podczas indywidualnych studiów na Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (zakończonych dyplomem mgr inż. zarządzania i marketingu) oraz jako pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorem i współautorem publikacji omawiających funkcjonowanie agrobiznesu.

Czas wolny spędza aktywnie – jego hobby to piłka nożna, wycieczki rowerowe i wspinaczka górska. Ostatnio dużo czasu wolnego poświęca rodzinie.